Què és el TCO?

Sovint llegim aquestes sigles quan llegim articles sobre compressors i maquinària, però què és exactament el TCO o Total Cost of Ownership? i per què és important? El TCO o cost total de propietat és un concepte que engloba tots els costos significatius que comporta un compressor com el cost energètic, el cost de manteniment […]

Novetats a la sèrie EN-Model Bàsic (2,2-15 Kw)

Amb els compressors EN de ELGi Compressors Europe obtens fiabilitat, baix manteniment i poca ocupació a planta, per la qual cosa són ideals per a aplicacions industrials, on la mida, l’eficiència i el cost d’inversió són importants. 🔹Descobreix la gamma de compressors EN d’ELGi, amb una garantia de 6 anys en el capçal element, i de 5 […]

Com detectar fuites d’aire comprimit

Eines, màquines, robots, sistemes de tall per làser, sistemes de manipulació de productes, …, tots ells poden funcionar gràcies a un compressor i a l’ús de l’energia pneumàtica. En un entorn industrial, saber com detectar fuites d’aire comprimit és una de les claus per a millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions, evitant sobrecostos innecessaris i […]