Una parada de producció és inacceptable. Avui tenim tecnologia eficient per al control remot dels equips i així tenir-los controlats des de les oficines o des del mòbil. Així, en tot moment podem veure com treballa l’equip i les possibles accions a preveure o realitzar.