Compressors de cargol amb variador de velocitat. Sèrie KLV

Potència
de 11 a 250 kW (15 a 340 CV)

Cabal
de 1.39 a 43.18 m3/mín

Pressió de treball
de 7 a 13 bars

Descripció
La sèrie KLV consta de compressors rotatius de velocitat variable, d’accionament directe o mitjançant corretges, en funció de la potència desenvolupada. Amb una alta fiabilitat i rendiment concentrat en un bloc compacte i de fàcil accés per a les tasques de manteniment. El variador de velocitat permet al compressor produir en tot moment allò que la planta necessita, evitant transicions de càrrega-descàrrega, la qual cosa implica un menor desgast dels components que hi estan associats.

  • El controlador incorpora la possibilitat de monitoritzar i canviar l’estat del compressor mitjançant un enllaç Modbus, així com a la temporització setmanal de l’encesa i apagada.
  • Els elements estan disposats per tal que, a l’hora de realitzar les tasques de manteniment, totes les parts a revisar puguin ser adequadament manipulades des d’un sol lateral.
  • Consta d’un sistema de 3 etapes preseparadores que extreu el 99% de l’oli a l’aire, allargant la vida útil de l’element separador final.
  • Els recanvis i els costos de manteniment són molt reduïts en comparació amb compressors de la competència.
  • 5 anys de garantia confirmen la seva fiabilitat.