Generador de nitrògen. Sèrie SNG

Procès i envasat de comestibles, fabricació plaques electròniques, tall per làser, soldadura, laboratoris farmacèutics, pneumàtics, tractament del calor, hospitals, plantes químiques, propulsió d’eines, pressurització de tancs i tuberies, inertització de gas, bodegues, aeronaus, tancs de combustible.

Retorn de la inversió.

  • Actualment preu m³ de nitrògen = 0,45 / 20 €
  • Amb la Sèrie SNG el preu aprox. m³ = 0,05 €