Filtres d’aire. Sèrie SFG.

Aquests filtres d’aire han estat dissenyats per a grans volums d’aire, es recomana el ús de filtres de brida, fabricats sota els materials més robusts i sota certificació CE: PED 97/23/CE.

Incorporen dues purgues ajustables a nivell electrònic sense pèrdua manual. Aquests filtres embridats amb sistema d’acoblament per barilla disposen de fortes soldadures i han estat dissenyats per a una ràpida i fàcil substitució dels filtres.