03/07/2019

Manteniment Preventiu en Compressors d’Aire i sales d’aire comprimit

 

 

Per què és important el manteniment preventiu en compressors d’aire i en la sala de compressors?

El manteniment freqüent és necessari en els sistemes de tractament de l’aire comprimit. Realitzar els manteniments a temps és beneficiós en molts aspectes. Mitjançant el manteniment dels compressors d’aire, el que aconseguim és allargar el màxim possible la vida útil d’aquestes màquines i evitar aturades de producció. Una cosa que, lògicament, interessa molt a les empreses de fabricació, ja que si no fem el correcte manteniment podem estar exposats a un ús incorrecte i poc aprofitat dels equips de generació i tractament d’aire; així com també a una major despesa i inversió en maquinària, i una pèrdua de la producció.

Amb tot, també és interessant que recordem què és exactament el manteniment preventiu per entendre aquesta necessitat de les empreses de caràcter industrial. Com s’ha comentat anteriorment, és el manteniment que té per missió mantenir un nivell de servei determinat en els equips, programant les intervencions dels seus punts vulnerables en el moment més oportú. Sol tenir un caràcter sistemàtic, és a dir, s’intervé encara que l’equip no hagi donat cap símptoma de tenir un problema. Com el seu propi nom indica, es realitza per prevenir problemes futurs.

D’aquesta manera, creiem que l’ideal és sempre procurar mantenir una revisió periòdica d’aquest tipus de maquinària industrial, per permetre que aquestes segueixin prestant un servei de qualitat per molt temps:

 

1) Manteniment del compressor d’aire:

L’aire comprimit en una planta industrial es considera un recurs del qual no es pot prescindir, l’aire comprimit és de vital importància per a l’operació de maquinària industrial i múltiples aplicacions que permeten que la matèria primera entre d’una banda de la línia de producció i el producte acabat surti per l’extrem oposat.

Comptar amb un compressor d’aire comprimit fiable i que consumeixi l’energia elèctrica adequada a la generació d’aire garanteix que la producció no s’aturarà, evitarà malbaratament de material i més important encara no generés costos addicionals de producció.

Es recomana que els components bàsics d’un compressor estiguin en bon estat per tal de poder fer un bon manteniment preventiu. A cada revisió de manteniment s’aconsella revisar:

– Bon estat i canvi del filtre d’aire i d’oli.

– Revisió de l’estat de l’oli i reposar segons especiacions del fabricant.

– Neteja general del radiador i dels pre filtres.

– Neteja general del compressor.

– Altres revisions segons recomanacions per fabricant.

 

2) El manteniment dels purgadors

Tenir cura dels purgadors és evitar que entrin condensat. No importa on estigui situat el purgador, cal realitzar un manteniment periòdic per assegurar el seu funcionament.

Amb el manteniment predictiu dels purgadors, evitem que el condensat entri al sistema i humitegi l’aire comprimit, evitem també la contaminació del producte amb condensat, la corrosió de les aplicacions finals i que entre partícules no desitjades en les màquines.

A cada revisió de manteniment s’aconsella revisar:

– El correcte funcionament de les purgues.

– Extracció del romanent de condensats del calderí o dipòsit.

 

3) Manteniment dels filtres

Un filtre brut és una despesa. Els elements filtrants, siguin per partícules, oli o microbiològics han de ser substituïts amb freqüència i, com sempre, no es pot oblidar del manteniment de la purga. Evitem la pèrdua de càrrega, la qual cosa provoca una despesa energètica innecessària. Amb el manteniment preventiu dels filtres evitem la contaminació del producte, evitem la contaminació de les canonades i evitem que el condensat entri al sistema.

A cada revisió de manteniment s’aconsella revisar:

– El bon estat dels filtres.

– El recanvi d’aquests segons especificacions del fabricant.

 

4) Manteniment de l’assecador frigorífic

Un element comú, freqüentment oblidat. Els assecadors frigorífics asseguren que l’aire que entra a la línia de distribució sigui exempt d’humitat. Els assecadors frigorífics necessiten dues senzilles accions:

– Realitzar el manteniment a la purga. Com s’ha comentat és fonamental.

– Netejar les reixetes de ventilació dels assecadors. Aquesta neteja és aconsellable realitzar-la amb una aspiradora o desmuntar-la, si és possible, per a una neteja profunda. Aquesta senzilla operació assegura el seu correcte funcionament.

– El recanvi dels filtres segons especificacions i periodicitat del fabricant.

Aquestes senzilles operacions asseguren el seu correcte funcionament i preveuen de futures avaries.

 

5) Manteniment de l’assecador d’adsorció

El canvi de l’alúmina no és l’únic procediment. A més del canvi de l’alúmina per assegurar el punt de rosada, de tant en tant cal el reemplaçament de determinades vàlvules i juntes per assegurar el funcionament, i també per seguretat.

-Es recomana que es canviï els elements recomanats pel fabricant amb la freqüència indicada.

 

6) Calibratge dels sensors

L’exactitud del mesurament depèn del bon estat del sensor. Es recomana un calibratge i neteja anual dels sensors de punt de rosada, cabal, pressió i oli. Això és a causa que aquests elements sensibles estan sotmesos a pressió constant i amb el temps afecta l’exactitud del seu mesurament.

Aplicacions:

Processament i envasat de queviures, Fabricació plaques electròniques, Tall per làser, Soldadura de reflux i selectives, Laboratoris farmacèutics, Omplert de pneumàtics per a camions i automòbils, Tractaments de calor, Soldadures, Hospitals, Plantes químiques, Propulsió d’eines, Pressurització de tancs i / o canonades, Inertització de gas, Transport de mercaderia perible, Cellers, Almàsseres d’oli, Aeronaus, Tancs de combustibles, etc.

En què consisteix el manteniment industrial?

El manteniment industrial busca mantenir operatius els equips d’instal·lació i restablir a les condicions de funcionament per defecte; amb eficiència i eficàcia per obtenir la màxima productivitat. En aquest sentit, la finalitat del manteniment industrial és aconseguir la màxima capacitat de producció dins d’una indústria, aplicant tècniques que aporten un control eficient de l’equip i instal·lacions.

Per garantir el correcte funcionament de les plantes industrials, se segueixen un conjunt de tècniques establertes per a la conservació de la maquinària i instal·lacions, perquè proporcionin un millor rendiment en el major temps possible.

 

Quins tipus de manteniment industrial hi ha?

Podem distingir diversos tipus de manteniment industrial, que es diferencien entre si pel caràcter de les tasques que inclouen. De tots els tipus de manteniment destaquem dos dels més importants. En aquest sentit, cada un d’ells es diferencien en la finalitat dels mateixos i les metodologies dutes a terme.

– Manteniment Correctiu. Tal com el seu nom indica, és el conjunt de tasques destinades a corregir els errors que es van presentant en els diferents equips. El manteniment correctiu és necessari en totes les indústries, encara que és un tipus de manteniment que es vol evitar a causa que comporta una aturada de màquina i fàbrica, i conseqüentment una aturada de producció.

– Manteniment Preventiu. És el manteniment que té per missió mantenir un nivell de servei determinat en els equips, programant les intervencions dels seus punts vulnerables en el moment més oportú. Sol tenir un caràcter sistemàtic, és a dir, s’intervé, encara que l’equip no hagi donat cap símptoma de tenir un problema. Com el seu propi nom indica, es realitza per prevenir problemes futurs. Aquest tipus de manteniment és ideal per evitar aturades de màquina i evitar aturades de producció.