18/06/2019

Generadors de nitrogen

Els nostres generadors de Nitrogen estan dissenyats per produir N2 d’alta puresa a partir de l’aire comprimit, el que permet la disponibilitat contínua del gas a un cost altament competitiu en comparació amb les fonts alternatives, com ara els cilindres d’alta pressió o tancs criogènics.

La qualitat dels nostres recursos humans i equip de col·laboradors d’investigació i desenvolupament, constituït per enginyers especialitzats, a més de la nostra experiència de més de 40 anys en el tractament de l’aire comprimit, són la base de l’èxit dels projectes en què estem involucrats, tant en projectes generalitzats pares grans indústries com en solucions desenvolupades a mida de les necessitats dels nostres clients.

 

Aplicacions:

Processament i envasat de queviures, Fabricació de plaques electròniques, Tall per làser, Soldadura de reflux i selectives, Laboratoris farmacèutics, Omplert de pneumàtics per a camions i automòbils, Tractaments de calor, Soldadures, Hospitals, Plantes químiques, Propulsió d’eines, Pressurització de tancs i/o canonades, Inertització de gas, Transport de mercaderia perible, Cellers, Almàsseres d’oli, Aeronaus, Tancs de combustibles, etc.

 

Beneficis:

Estalvi econòmic: És la pròpia empresa qui genera el gas Nitrogen, d’acord a la seva necessitat.

Ràpida amortització: Payback de 18 mesos de mitjana.

Baix cost operatiu: Només despeses del generador d’aire comprimit. No hi ha càrregues de lloguer dels dipòsits, ni contractes a llarg termini, ni tampoc pujades de preu dependents del subministrador.

Totalment automàtic: Producció de N2 “on demand”.

Convenient: Fàcil d’instal·lar i de mantenir. Abastament de N2 il·limitat. Disponibilitat contínua (24 hores al dia, 7 dies a la setmana), eliminant el risc potencial d’avaria de producció per falta de gas.

 

Com funciona

Compressió i condicionament de l’aire d’alimentació: L’aire ambiental (d’entrada) és comprimit per un compressor d’aire, assecat finalment per un assecador frigorífic (o d’adsorció, depèn de la qualitat de l’aire que es desitja obtenir) i filtrat abans d’entrar a les canonades de procés.

Pressurització i adsorció: L’aire tractat és passat cap a un recipient ple amb Carbó Molecular (CMS) a on l’oxigen és adsorbit en els porus del CMS de manera que el nitrogen amb puresa ajustable (baixant fins a un contingut d’O2 residual de 50 ppm ) romangui en el corrent de gas. Abans que la capacitat d’adsorció del CMS sigui utilitzada per complet, el procés de separació de nitrogen és interromput i s’inicia el canvi dels tubs adsorbents.

Desorpción: El CMS saturat és regenerat (per exemple, els gasos absorbits són alliberats) per mitjà de la reducció de pressió per sota de la del pas d’adsorció. Això s’aconsegueix amb un senzill sistema d’alliberament de pressió. El corrent de rebuig resultant és ventilada cap a l’atmosfera. El adsorbent regenerat pot ara ser usat novament per a la generació de nitrogen.

L’aire comprimit entra en una de les lleres de tamís molecular (Tamís Molecular de Carboni – CMS). Les molècules d’oxigen més petites són absorbides pel CSM, quedant atrapades en el tamís, les molècules més grans de nitrogen passen i són emmagatzemades en el tanc de nitrogen.

Abans que passi la saturació, l’aire comprimit passa al segon llit, mentre el primer allibera l’oxigen a l’atmosfera regenerant, i així successivament generant un cabal de nitrogen constant.

Receptor de Nitrogen: L’adsorció i desorpción té lloc alternament en intervals de temps iguals. Això vol dir que la generació contínua de nitrogen pot aconseguir amb dos adsorbents, un que sigui encès en adsorció i un altre en regeneració. El flux constant i puresa del producte són assegurats per un tub protector de producte connectat que emmagatzema nitrogen a pureses de fins a un 99.995% i pressions de fins a 7.5 bar.