Equip

A Grupair, les persones representen l’actiu fonamental que permet a l’organització mantenir un elevat nivell de qualitat dels serveis i productes que oferim i assolir els objectius fixats en matèria de responsabilitat social.

En aquest sentit, la satisfacció de les persones treballadores és un element clau per gestionar i retenir el talent i garantir la salut i la seguretat laboral, mitjançant el diàleg continuat i la implicació de l’equip humà en la millora continuada de l’empresa. Per gestionar el talent, Grupair inverteix en formació, aposta per la direcció per objectius i desenvolupa sistemes per a la gestió del desenvolupament professional.