Com eliminar els contaminants del vostre sistema d’aire comprimit?

Aire comprimit Aire net ? Tenint en compte la importància que avui en dia te l’aire comprimit en la industria, hem de prestar especial atenció en la contaminació de l’aire. L’aire atmosfèric està format per humitat, contaminants de partícules, microorganismes i gasos. Quan aquest aire es comprimeix, la concentració d’aquestes partícules augmenta entre 6 i […]