13/07/2021

Aire comprimit, la quarta energia del món modern.

Aire comprimit, la quarta energia del món modern.

Tot i que no és tan omnipresent com l’aigua, l’electricitat o el gas, l’aire comprimit juga un paper fonamental a l’hora d’alimentar una infinitat d’equips i operacions mecàniques dels consumidors, empreses i indústries.

Els compressors d’aire converteixen l’aire ambient en la seva forma més densa i d’alta pressió per a usos en una àmplia gamma d’àmbits.
Des de models petits i portàtils, per a un subministrament segur en moviment, fins a enormes instal·lacions comercials que alimenten processos industrials complexos. Varien considerablement en mida i configuració per adaptar-se a tota mena de necessitats.
L’aire comprimit s’utilitza a múltiples indústries, i a continuació se n’esmenten algunes:

• FABRICACIÓ
Gràcies a les seves propietats, l’aire comprimit s’utilitza majoritàriament en la fabricació. Des de l’envasament d’aliments, begudes i productes farmacèutics fins a la fabricació de vidre, plàstics, són el nucli de la producció. Els fluxos d’aire estables i robusts ofereixen acabats òptims en els productes i, alhora, donen suport als processos de fosa i neteja.
Els compressors d’aire rotatius de cargol agafen l’aire entre dos rotors mallats i redueixen el volum de l’aire a mesura que el gas rem es mou cap avall a través dels rotors.
Aquests sistemes d’aire comprimit s’utilitzen habitualment per proporcionar un acabat net per als productes que necessiten envasos sense contaminants i hermèticament tancats. També alimenten els sistemes de transport, actuadors, polvoritzadors i equips de subjecció utilitzats a les fàbriques.

• CONSTRUCCIÓ
Per a la construcció, els compressors d’aire alimenten diverses eines pneumàtiques, com ara equips de polir, clavar, grapar i rematxar, també esmoladores, perforadores, martells i polidores.
Els compressors d’aire de cargol transportables també s’utilitzen per transportar i reduir amb seguretat càrregues pesades en les obres de construcció i demolició.
També s’utilitzen per excavar, tallar i netejar carreteres. Ajuden a mantenir l’asfalt, els paviments i altres superfícies dures uniformes i lliures de deixalles.
L’aire comprimit també s’utilitza per excavar túnels contrarestant la pressió hidrostàtica des del terra, cosa que fa factible l’excavació.

• AGRICULTURA
Aquí, l’aire comprimit engloba una gran varietat d’activitats, com la poda, la collita de fruits, fertilització de conreus, ruixats de llavors i polvorització d’herbicides. Això es deu al fet que els compressors d’aire alimenten les màquines integrants de les pràctiques agrícoles modernes. Aquesta maquinària inclou tractors, polvoritzadors, transportadors i recollidors pneumàtics de fruita. També faciliten les operacions de la bomba hidràulica, el transport de productes i acceleren la velocitat de la maquinària agrícola.
Els compressors d’aire, muntats en un tractor, són particularment beneficiosos, ja que utilitzen l’aire comprimit contingut al receptor, cosa que ajuda en determinades activitats agrícoles, fins i tot si el motor està apagat! Aquí, el compressor d’aire actua com un sistema d’emmagatzematge d’energia.
L’aire comprimit també s’utilitza per mantenir un flux d’aire net i constant a la ventilació d’hivernacles i explotacions làctiques.

• SECTOR SANITARI
Els compressors d’aire comprimit i d’aire de qualitat mèdica s’utilitzen en diferents àrees d’aquesta industria. S’administra a pacients que necessiten anestèsia, medicaments per inhalació, ventiladors i màquines quirúrgiques als quiròfans. També s’utilitza en sistemes de filtració d’aire per al tractament de trastorns respiratoris.
L’aire comprimit que s’utilitza als hospitals no conté contaminants, partícules, olors ni oli. L’aire ha de ser sec per evitar l’acumulació d’aigua a les canonades que s’utilitzen per al subministrament.
Els compressors d’aire també alimenten les eines de reparació, substitució i manteniment d’equips hospitalaris. S’utilitza per a martells d’impacte, pistoles per a claus i altres eines manuals accionades per aire. A més, l’aire comprimit infla els matalassos d’emergència i les rodes que condueixen els carros de servei i les cadires de rodes.
Té un paper clau en la fabricació de teles mèdiques, en les operacions de filat i teixit. Els compressors d’aire també impulsen les operacions mecàniques en el procés de producció d’embenats.

• AUTOMOCIÓ
En la indústria de l’automoció, l’aire comprimit s’utilitza per a la construcció de motors, el muntatge i el procés final dels cotxes. Les eines pneumàtiques basades en aire comprimit i els robots accionats per aire també ajuden a construir diferents parts d’un vehicle, al transport, a la posició i a fixar els seus components.
A més, l’aire comprimit també s’utilitza per tallar plasma, soldar i inflar pneumàtics.
Un cop muntat un vehicle, es neteja i es pinta amb aire comprimit sec i lliure d’oli per evitar ulls de peix, bombolles o esquitxades a la capa pintada.
Molts tallers de carrosseries també s’estan adaptant a l’ús d’eines pneumàtiques amb aire comprimit, que són més lleugeres d’utilitzar i tenen uns costos operatius més baixos en comparació amb les eines tradicionals d’energia elèctrica.

EN RESUM
Tot i que aquest escrit parla dels usos dels compressors d’aire, la majoria d’aparells i serveis tècnics que fem servir actualment han confiat en l’aire comprimit en algun moment del seu procés de disseny i desenvolupament.
Com a proveïdor líder d’aire comprimit, considerat correctament com la quarta energia GRUPAIR t’assessorarà en l’elecció dels equips adequats per a tenir una instal·lació òptima en eficiència i sostenibilitat.
Per obtenir més informació sobre els nostres equips, truqueu a l’equip al 938052728 o escriviu-nos a info@grupair.com.